Prelazak na početnu stranicu sa svim kategorijama i top listama...
  
 
 
Analogija
Analogija između mikro i makro kosmosa
Site ID:
20079
 
RANGIRANJE (ZA 24 TOP LISTE - UPOREDNI PRIKAZ)
Na dan:
2018-11-17 08:24:40
 
 
 
 
 
TOP LISTA SRBIJE
EX JUGOSLAVIJA
WORLD WIDE WEB
 
Redni broj top liste
->
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
Oznaka kolone
->
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
 
Trenutni rejting
->
N/A
N/A
1742
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5162
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5297
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
 
Predhodni rejting
->
N/A
N/A
1738
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5148
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5283
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
 
Promena rejtinga
->
N/A
N/A
-4
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-14
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-14
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
 
Obuhvaćeno sajtova: 3386
Obuhvaćeno sajtova: 9350
Obuhvaćeno sajtova: 9538
 
 -  
 
 
Kriterijumi
za sortiranje
->
A
 Alexa Today
D
 Alexa Links
G
 1 mos. Click 
B
 Alexa 1 wk. Avg.
E
 Alexa Popups
H
 Total Click 
 
C
 Alexa 3 mos. Avg.
F
 Avg Load Time
 
 
 -  
 
 
 
Za prikaz ovog rangiranja korišćene su TOP LISTE koje su generisane u periodu od (2018-11-17 08:24:40) do (2018-11-17 08:24:40); Od ukupno 9580 sajtova za koje prikupljamo Alexa podatke, broj sajtova koji trenutno nisu obuhvaćeni kroz TOP LISTE a nalaze se u našim kategorijama je 42. Da podsetimo! Webmaster može pored HomePage stranice delegirati nekoliko dobro posećenih stranica - servisa, koji bez problema mogu biti postavljeni u jednu ili više kategorija. Medjutim, u okviru TOP LISTE se može naći samo jedna takva stranica. Pored toga, u kategorijama se mogu naći i kvalitetni sajtovi koji nemaju sopstveni domen. Takvi sajtovi ne mogu biti prikazani u okviru TOP LISTE jer dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting ne pripadaju njima već domenu u okviru koga su postavljeni. Detaljnije... >>>
 
   
 
 
Kliknite ovde za informacije o RadanPRO top listama i kategorijama!
 
 -  
 
 
Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 byPrelazak na  početnu stranicu sa svim kategorijama i top listama...