UPOZORENJE !
 
 
     
 
OVAJ VAŠ KLIK NEĆE IMATI EFEKAT NA STANJE BROJAČA. Izmedju dva klika (na ISTI LINK i sa istom IP adresom) mora da prodje minimalno 30 minuta. Ako imate instaliran Alexa Toolbar, taj interval je nesto kraći! :) Klik se smatra regularnim SAMO u slučaju da dolazite sa jedne od naših s