Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4162.
 28.03.2020.
  Subota
15:43:29
02:42:55  ukupni
4161.
 27.03.2020.
  Petak
18:54:59
20:48:30  ukupni
4160.
 26.03.2020.
  Četvrtak
16:43:50
26:11:09  ukupni
4159.
 25.03.2020.
  Sreda
22:10:51
18:32:59  ukupni
4158.
 24.03.2020.
  Utorak
15:15:05
30:55:46  ukupni
4157.
 23.03.2020.
  Ponedeljak
23:11:05
16:04:00  ukupni
4156.
 22.03.2020.
  Nedelja
22:51:44
24:19:21  ukupni
4155.
 21.03.2020.
  Subota
18:54:19
27:57:25  ukupni
4154.
 20.03.2020.
  Petak
22:56:41
19:57:38  ukupni
4153.
 19.03.2020.
  Četvrtak
16:22:13
30:34:28  ukupni
4152.
 18.03.2020.
  Sreda
22:20:07
18:02:06  ukupni
4151.
 17.03.2020.
  Utorak
16:14:50
30:05:17  ukupni
4150.
 16.03.2020.
  Ponedeljak
22:46:06
17:28:44  ukupni
4149.
 15.03.2020.
  Nedelja
23:37:31
23:08:35  ukupni
4148.
 14.03.2020.
  Subota
22:21:34
25:15:57  ukupni
4147.
 13.03.2020.
  Petak
21:52:16
24:29:18  ukupni
4146.
 12.03.2020.
  Četvrtak
18:16:39
27:35:37  ukupni
4145.
 11.03.2020.
  Sreda
22:51:02
19:25:37  ukupni
4144.
 10.03.2020.
  Utorak
19:27:01
27:24:01  ukupni
4143.
 09.03.2020.
  Ponedeljak
18:34:02
24:52:59  ukupni
4142.
 08.03.2020.
  Nedelja
15:10:38
27:23:24  ukupni
4141.
 07.03.2020.
  Subota
23:02:09
16:08:29  ukupni
4140.
 06.03.2020.
  Petak
19:07:13
27:54:56  ukupni
4139.
 05.03.2020.
  Četvrtak
19:21:24
23:45:49  ukupni
4138.
 04.03.2020.
  Sreda
19:18:02
24:03:22  ukupni
4137.
 03.03.2020.
  Utorak
20:48:53
22:29:09  ukupni
4136.
 02.03.2020.
  Ponedeljak
18:29:14
26:19:39  ukupni
4135.
 01.03.2020.
  Nedelja
22:53:58
19:35:16  ukupni
4134.
 28.02.2020.
  Petak
17:19:47
53:34:11  ukupni
4133.
 27.02.2020.
  Četvrtak
22:27:06
18:52:41  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 23:51:58
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 19:56:22
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!