Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4004.
 16.09.2019.
  Ponedeljak
15:27:36
14:46:44  ukupni
4003.
 15.09.2019.
  Nedelja
16:35:51
22:51:45  ukupni
4002.
 14.09.2019.
  Subota
19:53:04
20:42:47  ukupni
4001.
 13.09.2019.
  Petak
18:56:42
24:56:22  ukupni
4000.
 12.09.2019.
  Četvrtak
18:35:01
24:21:41  ukupni
3999.
 11.09.2019.
  Sreda
17:55:55
24:39:06  ukupni
3998.
 10.09.2019.
  Utorak
18:55:28
23:00:27  ukupni
3997.
 08.09.2019.
  Nedelja
21:07:08
45:48:20  ukupni
3996.
 07.09.2019.
  Subota
17:49:48
27:17:20  ukupni
3995.
 06.09.2019.
  Petak
17:26:35
24:23:13  ukupni
3994.
 05.09.2019.
  Četvrtak
18:59:57
22:26:38  ukupni
3993.
 04.09.2019.
  Sreda
20:06:41
22:53:16  ukupni
3992.
 02.09.2019.
  Ponedeljak
18:08:25
49:58:16  ukupni
3991.
 01.09.2019.
  Nedelja
16:55:45
25:12:40  ukupni
3990.
 31.08.2019.
  Subota
17:59:01
22:56:44  ukupni
3989.
 30.08.2019.
  Petak
18:55:22
23:03:39  ukupni
3988.
 29.08.2019.
  Četvrtak
17:26:10
25:29:12  ukupni
3987.
 28.08.2019.
  Sreda
19:35:20
21:50:50  ukupni
3986.
 27.08.2019.
  Utorak
18:30:12
25:05:08  ukupni
3985.
 26.08.2019.
  Ponedeljak
19:09:48
23:20:24  ukupni
3984.
 25.08.2019.
  Nedelja
16:44:50
26:24:58  ukupni
3983.
 24.08.2019.
  Subota
16:12:42
24:32:08  ukupni
3982.
 23.08.2019.
  Petak
17:58:16
22:14:26  ukupni
3981.
 22.08.2019.
  Četvrtak
17:33:52
24:24:24  ukupni
3980.
 21.08.2019.
  Sreda
17:30:30
24:03:22  ukupni
3979.
 20.08.2019.
  Utorak
17:53:22
23:37:08  ukupni
3978.
 19.08.2019.
  Ponedeljak
17:14:27
24:38:55  ukupni
3977.
 18.08.2019.
  Nedelja
16:45:30
24:28:57  ukupni
3976.
 17.08.2019.
  Subota
17:22:12
23:23:18  ukupni
3975.
 16.08.2019.
  Petak
18:08:11
23:14:01  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 25:12:12
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 22:11:16
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!