Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4334.
 19.09.2020.
  Subota
17:35:18
02:36:58  ukupni
4333.
 19.09.2020.
  Subota
11:18:56
06:16:22  ukupni
4332.
 17.09.2020.
  Četvrtak
18:51:51
40:27:05  ukupni
4331.
 16.09.2020.
  Sreda
17:49:58
25:01:53  ukupni
4330.
 15.09.2020.
  Utorak
18:06:26
23:43:32  ukupni
4329.
 14.09.2020.
  Ponedeljak
17:51:51
24:14:35  ukupni
4328.
 13.09.2020.
  Nedelja
17:34:39
24:17:12  ukupni
4327.
 12.09.2020.
  Subota
21:36:50
19:57:49  ukupni
4326.
 11.09.2020.
  Petak
20:31:13
25:05:37  ukupni
4325.
 10.09.2020.
  Četvrtak
19:36:54
24:54:19  ukupni
4324.
 09.09.2020.
  Sreda
17:27:04
26:09:50  ukupni
4323.
 08.09.2020.
  Utorak
17:18:28
24:08:36  ukupni
4322.
 07.09.2020.
  Ponedeljak
17:11:41
24:06:47  ukupni
4321.
 06.09.2020.
  Nedelja
16:14:55
24:56:46  ukupni
4320.
 05.09.2020.
  Subota
17:40:38
22:34:17  ukupni
4319.
 05.09.2020.
  Subota
08:07:07
09:33:31  ukupni
4318.
 03.09.2020.
  Četvrtak
17:46:25
38:20:42  ukupni
4317.
 02.09.2020.
  Sreda
20:02:58
21:43:27  ukupni
4316.
 01.09.2020.
  Utorak
19:30:04
24:32:54  ukupni
4315.
 31.08.2020.
  Ponedeljak
19:31:10
23:58:54  ukupni
4314.
 30.08.2020.
  Nedelja
14:55:23
28:35:47  ukupni
4313.
 29.08.2020.
  Subota
19:31:48
19:23:35  ukupni
4312.
 28.08.2020.
  Petak
22:51:21
20:40:27  ukupni
4311.
 27.08.2020.
  Četvrtak
17:31:18
29:20:03  ukupni
4310.
 26.08.2020.
  Sreda
20:04:10
21:27:08  ukupni
4309.
 25.08.2020.
  Utorak
17:06:54
26:57:16  ukupni
4308.
 24.08.2020.
  Ponedeljak
22:27:26
18:39:28  ukupni
4307.
 23.08.2020.
  Nedelja
15:31:22
30:56:04  ukupni
4306.
 22.08.2020.
  Subota
23:13:30
16:17:52  ukupni
4305.
 21.08.2020.
  Petak
17:19:13
29:54:17  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 23:17:46
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 20:56:48
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Multimedijalna klinika! Podržava sve oblasti u medicini!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!