Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 18.06.2018.
  Ponedeljak
05:29:12
02:33:17  ukupni
2.
 17.06.2018.
  Nedelja
00:32:28
28:56:44  ukupni
3.
 16.06.2018.
  Subota
06:35:11
17:57:17  ukupni
4.
 15.06.2018.
  Petak
05:24:45
25:10:26  ukupni
5.
 14.06.2018.
  Četvrtak
04:56:18
24:28:27  ukupni
6.
 13.06.2018.
  Sreda
06:03:33
22:52:45  ukupni
7.
 12.06.2018.
  Utorak
05:21:03
24:42:30  ukupni
8.
 11.06.2018.
  Ponedeljak
05:15:36
24:05:27  ukupni
9.
 10.06.2018.
  Nedelja
07:48:22
21:27:14  ukupni
10.
 09.06.2018.
  Subota
13:05:54
18:42:28  ukupni
11.
 09.06.2018.
  Subota
06:02:21
07:03:33  ukupni
12.
 07.06.2018.
  Četvrtak
23:04:09
30:58:12  ukupni
13.
 07.06.2018.
  Četvrtak
05:43:20
17:20:49  ukupni
14.
 06.06.2018.
  Sreda
06:53:23
22:49:57  ukupni
15.
 05.06.2018.
  Utorak
00:52:55
30:00:28  ukupni
16.
 04.06.2018.
  Ponedeljak
05:09:32
19:43:23  ukupni
17.
 03.06.2018.
  Nedelja
08:55:01
20:14:31  ukupni
18.
 02.06.2018.
  Subota
05:01:44
27:53:17  ukupni
19.
 01.06.2018.
  Petak
05:41:33
23:20:11  ukupni
20.
 31.05.2018.
  Četvrtak
05:33:23
24:08:10  ukupni
21.
 30.05.2018.
  Sreda
05:14:03
24:19:20  ukupni
22.
 29.05.2018.
  Utorak
05:34:28
23:39:35  ukupni
23.
 28.05.2018.
  Ponedeljak
01:36:20
27:58:08  ukupni
24.
 27.05.2018.
  Nedelja
00:05:56
25:30:24  ukupni
25.
 26.05.2018.
  Subota
00:08:00
23:57:56  ukupni
26.
 25.05.2018.
  Petak
05:07:49
19:00:11  ukupni
27.
 24.05.2018.
  Četvrtak
00:01:50
29:05:59  ukupni
28.
 23.05.2018.
  Sreda
05:23:26
18:38:24  ukupni
29.
 22.05.2018.
  Utorak
05:39:32
23:43:54  ukupni
30.
 21.05.2018.
  Ponedeljak
00:27:54
29:11:38  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 22:39:09
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 20:57:20
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
http://www.radanpro.com/nkategorije.php
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!