Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
3948.
 18.07.2019.
  Četvrtak
21:47:55
31:12:24  ukupni
3947.
 18.07.2019.
  Četvrtak
05:15:52
16:32:03  ukupni
3946.
 15.07.2019.
  Ponedeljak
19:54:36
57:21:16  ukupni
3945.
 12.07.2019.
  Petak
23:27:17
68:27:19  ukupni
3944.
 10.07.2019.
  Sreda
04:34:07
66:53:10  ukupni
3943.
 07.07.2019.
  Nedelja
07:44:38
68:49:29  ukupni
3942.
 03.07.2019.
  Sreda
05:40:16
98:04:22  ukupni
3941.
 30.06.2019.
  Nedelja
21:03:04
56:37:12  ukupni
3940.
 27.06.2019.
  Četvrtak
22:42:25
70:20:39  ukupni
3939.
 25.06.2019.
  Utorak
05:50:48
64:51:37  ukupni
3938.
 23.06.2019.
  Nedelja
03:56:51
49:53:57  ukupni
3937.
 19.06.2019.
  Sreda
05:37:37
94:19:14  ukupni
3936.
 16.06.2019.
  Nedelja
19:17:42
58:19:55  ukupni
3935.
 15.06.2019.
  Subota
07:58:06
35:19:36  ukupni
3934.
 12.06.2019.
  Sreda
22:54:25
57:03:41  ukupni
3933.
 12.06.2019.
  Sreda
06:06:50
16:47:35  ukupni
3932.
 11.06.2019.
  Utorak
05:44:59
24:21:51  ukupni
3931.
 08.06.2019.
  Subota
20:19:16
57:25:43  ukupni
3930.
 06.06.2019.
  Četvrtak
19:20:06
48:59:10  ukupni
3929.
 05.06.2019.
  Sreda
06:11:13
37:08:53  ukupni
3928.
 03.06.2019.
  Ponedeljak
22:38:43
31:32:30  ukupni
3927.
 21.05.2019.
  Utorak
05:17:37
329:21:06  ukupni
3926.
 19.05.2019.
  Nedelja
11:27:49
41:49:48  ukupni
3925.
 18.05.2019.
  Subota
07:47:01
27:40:48  ukupni
3924.
 17.05.2019.
  Petak
06:16:11
25:30:50  ukupni
3923.
 16.05.2019.
  Četvrtak
06:27:28
23:48:43  ukupni
3922.
 14.05.2019.
  Utorak
01:06:44
53:20:44  ukupni
3921.
 13.05.2019.
  Ponedeljak
04:00:00
21:06:44  ukupni
3920.
 11.05.2019.
  Subota
21:28:17
30:31:43  ukupni
3919.
 10.05.2019.
  Petak
06:22:32
39:05:45  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 56:45:15
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 58:11:26
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!