Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4497.
 01.03.2021.
  Ponedeljak
23:45:33
02:23:19  ukupni
4496.
 28.02.2021.
  Nedelja
18:03:14
29:42:19  ukupni
4495.
 27.02.2021.
  Subota
14:40:58
27:22:16  ukupni
4494.
 27.02.2021.
  Subota
09:03:45
05:37:13  ukupni
4493.
 25.02.2021.
  Četvrtak
18:09:08
38:54:37  ukupni
4492.
 24.02.2021.
  Sreda
18:08:51
24:00:17  ukupni
4491.
 24.02.2021.
  Sreda
01:09:37
16:59:14  ukupni
4490.
 22.02.2021.
  Ponedeljak
21:13:12
27:56:25  ukupni
4489.
 21.02.2021.
  Nedelja
17:07:38
28:05:34  ukupni
4488.
 20.02.2021.
  Subota
20:34:37
20:33:01  ukupni
4487.
 19.02.2021.
  Petak
17:33:02
27:01:35  ukupni
4486.
 18.02.2021.
  Četvrtak
18:17:28
23:15:34  ukupni
4485.
 17.02.2021.
  Sreda
17:35:22
24:42:06  ukupni
4484.
 16.02.2021.
  Utorak
14:03:15
27:32:07  ukupni
4483.
 15.02.2021.
  Ponedeljak
20:48:25
17:14:50  ukupni
4482.
 14.02.2021.
  Nedelja
19:47:55
25:00:30  ukupni
4481.
 13.02.2021.
  Subota
22:21:37
21:26:18  ukupni
4480.
 12.02.2021.
  Petak
18:13:42
28:07:55  ukupni
4479.
 11.02.2021.
  Četvrtak
17:49:51
24:23:51  ukupni
4478.
 10.02.2021.
  Sreda
17:03:03
24:46:48  ukupni
4477.
 09.02.2021.
  Utorak
17:26:47
23:36:16  ukupni
4476.
 08.02.2021.
  Ponedeljak
17:23:36
24:03:11  ukupni
4475.
 07.02.2021.
  Nedelja
19:51:57
21:31:39  ukupni
4474.
 06.02.2021.
  Subota
15:27:38
28:24:19  ukupni
4473.
 05.02.2021.
  Petak
18:10:23
21:17:15  ukupni
4472.
 04.02.2021.
  Četvrtak
17:48:20
24:22:03  ukupni
4471.
 03.02.2021.
  Sreda
19:14:22
22:33:58  ukupni
4470.
 02.02.2021.
  Utorak
18:07:53
25:06:29  ukupni
4469.
 02.02.2021.
  Utorak
07:32:06
10:35:47  ukupni
4468.
 31.01.2021.
  Nedelja
15:52:46
39:39:20  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 23:32:32
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 20:42:45
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!