Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4097.
 22.01.2020.
  Sreda
01:42:14
10:45:24  ukupni
4096.
 20.01.2020.
  Ponedeljak
19:04:31
30:37:43  ukupni
4095.
 19.01.2020.
  Nedelja
21:26:12
21:38:19  ukupni
4094.
 18.01.2020.
  Subota
20:55:19
24:30:53  ukupni
4093.
 17.01.2020.
  Petak
19:37:46
25:17:33  ukupni
4092.
 16.01.2020.
  Četvrtak
20:38:53
22:58:53  ukupni
4091.
 13.01.2020.
  Ponedeljak
23:41:40
68:57:13  ukupni
4090.
 12.01.2020.
  Nedelja
18:54:00
28:47:40  ukupni
4089.
 11.01.2020.
  Subota
20:30:19
22:23:41  ukupni
4088.
 10.01.2020.
  Petak
16:57:42
27:32:37  ukupni
4087.
 09.01.2020.
  Četvrtak
18:14:41
22:43:01  ukupni
4086.
 08.01.2020.
  Sreda
16:28:54
25:45:47  ukupni
4085.
 07.01.2020.
  Utorak
23:06:50
17:22:04  ukupni
4084.
 06.01.2020.
  Ponedeljak
20:08:48
26:58:02  ukupni
4083.
 05.01.2020.
  Nedelja
21:34:22
22:34:26  ukupni
4082.
 04.01.2020.
  Subota
23:15:09
22:19:13  ukupni
4081.
 04.01.2020.
  Subota
03:31:36
19:43:33  ukupni
4080.
 02.01.2020.
  Četvrtak
13:13:36
38:18:00  ukupni
4079.
 31.12.2019.
  Utorak
16:17:08
44:56:28  ukupni
4078.
 30.12.2019.
  Ponedeljak
21:52:25
18:24:43  ukupni
4077.
 29.12.2019.
  Nedelja
16:02:26
29:49:59  ukupni
4076.
 28.12.2019.
  Subota
17:42:32
22:19:54  ukupni
4075.
 27.12.2019.
  Petak
20:36:48
21:05:44  ukupni
4074.
 27.12.2019.
  Petak
05:23:41
15:13:07  ukupni
4073.
 26.12.2019.
  Četvrtak
06:06:27
23:17:14  ukupni
4072.
 25.12.2019.
  Sreda
22:54:19
07:12:08  ukupni
4071.
 24.12.2019.
  Utorak
20:39:09
26:15:10  ukupni
4070.
 23.12.2019.
  Ponedeljak
21:55:01
22:44:08  ukupni
4069.
 22.12.2019.
  Nedelja
20:55:56
24:59:05  ukupni
4068.
 21.12.2019.
  Subota
18:16:35
26:39:21  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 25:24:22
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 29:15:08
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!