Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 16.10.2017.
  Ponedeljak
05:14:26
21:09:43  ukupni
2.
 14.10.2017.
  Subota
05:56:19
47:18:07  ukupni
3.
 12.10.2017.
  Četvrtak
05:50:30
48:05:49  ukupni
4.
 10.10.2017.
  Utorak
05:39:08
48:11:22  ukupni
5.
 06.10.2017.
  Petak
20:01:04
81:38:04  ukupni
6.
 04.10.2017.
  Sreda
00:49:00
67:12:04  ukupni
7.
 01.10.2017.
  Nedelja
21:44:30
51:04:30  ukupni
8.
 30.09.2017.
  Subota
20:45:21
24:59:09  ukupni
9.
 29.09.2017.
  Petak
11:03:07
33:42:14  ukupni
10.
 28.09.2017.
  Četvrtak
09:29:11
25:33:56  ukupni
11.
 26.09.2017.
  Utorak
21:37:38
35:51:33  ukupni
12.
 25.09.2017.
  Ponedeljak
21:24:39
24:12:59  ukupni
13.
 24.09.2017.
  Nedelja
19:33:07
25:51:32  ukupni
14.
 23.09.2017.
  Subota
12:11:40
31:21:27  ukupni
15.
 22.09.2017.
  Petak
11:04:37
25:07:03  ukupni
16.
 21.09.2017.
  Četvrtak
15:32:45
19:31:52  ukupni
17.
 19.09.2017.
  Utorak
22:57:48
40:34:57  ukupni
18.
 18.09.2017.
  Ponedeljak
19:29:25
27:28:23  ukupni
19.
 17.09.2017.
  Nedelja
21:24:41
22:04:44  ukupni
20.
 16.09.2017.
  Subota
21:10:14
24:14:27  ukupni
21.
 15.09.2017.
  Petak
20:41:07
24:29:07  ukupni
22.
 14.09.2017.
  Četvrtak
20:57:52
23:43:15  ukupni
23.
 13.09.2017.
  Sreda
21:59:41
22:58:11  ukupni
24.
 12.09.2017.
  Utorak
21:25:42
24:33:59  ukupni
25.
 11.09.2017.
  Ponedeljak
05:15:30
40:10:12  ukupni
26.
 10.09.2017.
  Nedelja
07:08:45
22:06:45  ukupni
27.
 09.09.2017.
  Subota
00:19:41
30:49:04  ukupni
28.
 08.09.2017.
  Petak
05:20:12
18:59:29  ukupni
29.
 06.09.2017.
  Sreda
05:12:15
48:07:57  ukupni
30.
 03.09.2017.
  Nedelja
20:25:07
56:47:08  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 34:35:58
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 52:05:39
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
http://www.radanpro.com/nkategorije.php
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!