Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4654.
 16.09.2021.
  Četvrtak
18:00:28
05:16:06  ukupni
4653.
 12.09.2021.
  Nedelja
23:45:01
90:15:27  ukupni
4652.
 10.09.2021.
  Petak
00:03:44
71:41:17  ukupni
4651.
 07.09.2021.
  Utorak
22:47:55
49:15:49  ukupni
4650.
 05.09.2021.
  Nedelja
19:20:15
51:27:40  ukupni
4649.
 02.09.2021.
  Četvrtak
20:10:48
71:09:27  ukupni
4648.
 31.08.2021.
  Utorak
20:19:58
47:50:50  ukupni
4647.
 29.08.2021.
  Nedelja
19:30:03
48:49:55  ukupni
4646.
 26.08.2021.
  Četvrtak
20:11:09
71:18:54  ukupni
4645.
 23.08.2021.
  Ponedeljak
19:40:05
72:31:04  ukupni
4644.
 22.08.2021.
  Nedelja
20:17:39
23:22:26  ukupni
4643.
 18.08.2021.
  Sreda
20:48:26
95:29:13  ukupni
4642.
 16.08.2021.
  Ponedeljak
22:18:23
46:30:03  ukupni
4641.
 14.08.2021.
  Subota
20:19:31
49:58:52  ukupni
4640.
 12.08.2021.
  Četvrtak
20:25:16
47:54:15  ukupni
4639.
 09.08.2021.
  Ponedeljak
23:35:28
68:49:48  ukupni
4638.
 08.08.2021.
  Nedelja
14:56:16
32:39:12  ukupni
4637.
 05.08.2021.
  Četvrtak
20:29:13
66:27:03  ukupni
4636.
 03.08.2021.
  Utorak
16:20:56
52:08:17  ukupni
4635.
 02.08.2021.
  Ponedeljak
16:49:22
23:31:34  ukupni
4634.
 01.08.2021.
  Nedelja
15:26:41
25:22:41  ukupni
4633.
 31.07.2021.
  Subota
20:12:49
19:13:52  ukupni
4632.
 30.07.2021.
  Petak
16:05:00
28:07:49  ukupni
4631.
 29.07.2021.
  Četvrtak
20:44:20
19:20:40  ukupni
4630.
 28.07.2021.
  Sreda
17:10:23
27:33:57  ukupni
4629.
 26.07.2021.
  Ponedeljak
22:55:34
42:14:49  ukupni
4628.
 25.07.2021.
  Nedelja
20:58:34
25:57:00  ukupni
4627.
 22.07.2021.
  Četvrtak
18:55:01
74:03:33  ukupni
4626.
 19.07.2021.
  Ponedeljak
18:36:49
72:18:12  ukupni
4625.
 18.07.2021.
  Nedelja
21:18:59
21:17:50  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 48:03:55
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 55:16:39
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
Multimedijalna klinika! Podržava sve oblasti u medicini!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!