Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4041.
 22.11.2019.
  Petak
05:20:03
08:07:54  ukupni
4040.
 21.11.2019.
  Četvrtak
06:05:40
23:14:23  ukupni
4039.
 19.11.2019.
  Utorak
16:59:04
37:06:36  ukupni
4038.
 17.11.2019.
  Nedelja
23:26:10
41:32:54  ukupni
4037.
 16.11.2019.
  Subota
18:44:44
28:41:26  ukupni
4036.
 16.11.2019.
  Subota
06:34:46
12:09:58  ukupni
4035.
 14.11.2019.
  Četvrtak
19:38:30
34:56:16  ukupni
4034.
 12.11.2019.
  Utorak
17:40:36
49:57:54  ukupni
4033.
 11.11.2019.
  Ponedeljak
21:08:10
20:32:26  ukupni
4032.
 10.11.2019.
  Nedelja
21:05:55
24:02:15  ukupni
4031.
 09.11.2019.
  Subota
18:24:34
26:41:21  ukupni
4030.
 09.11.2019.
  Subota
04:57:11
13:27:23  ukupni
4029.
 06.11.2019.
  Sreda
18:47:26
58:09:45  ukupni
4028.
 05.11.2019.
  Utorak
03:57:40
38:49:46  ukupni
4027.
 03.11.2019.
  Nedelja
22:48:05
29:09:35  ukupni
4026.
 02.11.2019.
  Subota
16:26:55
30:21:10  ukupni
4025.
 02.11.2019.
  Subota
02:18:52
14:08:03  ukupni
4024.
 31.10.2019.
  Četvrtak
23:22:50
26:56:02  ukupni
4023.
 31.10.2019.
  Četvrtak
05:16:18
18:06:32  ukupni
4022.
 29.10.2019.
  Utorak
05:15:18
48:01:00  ukupni
4021.
 24.10.2019.
  Četvrtak
18:46:59
107:28:19  ukupni
4020.
 22.10.2019.
  Utorak
17:30:56
49:16:03  ukupni
4019.
 20.10.2019.
  Nedelja
19:22:14
46:08:42  ukupni
4018.
 19.10.2019.
  Subota
23:46:23
19:35:51  ukupni
4017.
 17.10.2019.
  Četvrtak
22:36:08
49:10:15  ukupni
4016.
 15.10.2019.
  Utorak
20:30:06
50:06:02  ukupni
4015.
 13.10.2019.
  Nedelja
10:07:03
58:23:03  ukupni
4014.
 13.10.2019.
  Nedelja
00:01:45
10:05:18  ukupni
4013.
 11.10.2019.
  Petak
19:05:25
28:56:20  ukupni
4012.
 09.10.2019.
  Sreda
17:50:11
49:15:14  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 35:05:15
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 26:32:46
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!