Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4403.
 28.11.2020.
  Subota
20:45:30
11:24:22  ukupni
4402.
 27.11.2020.
  Petak
22:19:42
22:25:48  ukupni
4401.
 26.11.2020.
  Četvrtak
17:16:36
29:03:06  ukupni
4400.
 25.11.2020.
  Sreda
17:25:29
23:51:07  ukupni
4399.
 24.11.2020.
  Utorak
22:42:09
18:43:20  ukupni
4398.
 23.11.2020.
  Ponedeljak
19:37:08
27:05:01  ukupni
4397.
 22.11.2020.
  Nedelja
17:12:44
26:24:24  ukupni
4396.
 21.11.2020.
  Subota
22:38:39
18:34:05  ukupni
4395.
 20.11.2020.
  Petak
18:03:31
28:35:08  ukupni
4394.
 18.11.2020.
  Sreda
18:50:23
47:13:08  ukupni
4393.
 17.11.2020.
  Utorak
20:46:34
22:03:49  ukupni
4392.
 16.11.2020.
  Ponedeljak
17:59:07
26:47:27  ukupni
4391.
 15.11.2020.
  Nedelja
22:00:27
19:58:40  ukupni
4390.
 14.11.2020.
  Subota
18:56:47
27:03:40  ukupni
4389.
 13.11.2020.
  Petak
18:08:53
24:47:54  ukupni
4388.
 13.11.2020.
  Petak
05:53:11
12:15:42  ukupni
4387.
 11.11.2020.
  Sreda
16:09:37
37:43:34  ukupni
4386.
 10.11.2020.
  Utorak
21:01:36
19:08:01  ukupni
4385.
 09.11.2020.
  Ponedeljak
17:59:12
27:02:24  ukupni
4384.
 08.11.2020.
  Nedelja
18:04:34
23:54:38  ukupni
4383.
 07.11.2020.
  Subota
19:03:29
23:01:05  ukupni
4382.
 06.11.2020.
  Petak
18:21:00
24:42:29  ukupni
4381.
 05.11.2020.
  Četvrtak
17:54:32
24:26:28  ukupni
4380.
 04.11.2020.
  Sreda
19:08:07
22:46:25  ukupni
4379.
 03.11.2020.
  Utorak
17:30:40
25:37:27  ukupni
4378.
 02.11.2020.
  Ponedeljak
17:11:27
24:19:13  ukupni
4377.
 01.11.2020.
  Nedelja
17:20:02
23:51:25  ukupni
4376.
 01.11.2020.
  Nedelja
08:11:39
09:08:23  ukupni
4375.
 30.10.2020.
  Petak
17:11:53
38:59:46  ukupni
4374.
 29.10.2020.
  Četvrtak
17:30:27
23:41:26  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 24:29:18
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 22:42:26
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!