Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
4218.
 25.05.2020.
  Ponedeljak
21:31:35
00:33:57  ukupni
4217.
 24.05.2020.
  Nedelja
16:49:51
28:41:44  ukupni
4216.
 23.05.2020.
  Subota
16:53:33
23:56:18  ukupni
4215.
 22.05.2020.
  Petak
21:49:24
19:04:09  ukupni
4214.
 21.05.2020.
  Četvrtak
21:16:00
24:33:24  ukupni
4213.
 20.05.2020.
  Sreda
17:52:58
27:23:02  ukupni
4212.
 19.05.2020.
  Utorak
18:12:46
23:40:12  ukupni
4211.
 18.05.2020.
  Ponedeljak
19:48:19
22:24:27  ukupni
4210.
 17.05.2020.
  Nedelja
17:26:09
26:22:10  ukupni
4209.
 16.05.2020.
  Subota
16:02:56
25:23:13  ukupni
4208.
 15.05.2020.
  Petak
18:47:18
21:15:38  ukupni
4207.
 14.05.2020.
  Četvrtak
20:16:19
22:30:59  ukupni
4206.
 13.05.2020.
  Sreda
17:46:05
26:30:14  ukupni
4205.
 12.05.2020.
  Utorak
16:51:05
24:55:00  ukupni
4204.
 11.05.2020.
  Ponedeljak
16:42:55
24:08:10  ukupni
4203.
 10.05.2020.
  Nedelja
18:18:04
22:24:51  ukupni
4202.
 09.05.2020.
  Subota
18:36:57
23:41:07  ukupni
4201.
 08.05.2020.
  Petak
22:10:07
20:26:50  ukupni
4200.
 07.05.2020.
  Četvrtak
23:52:43
22:17:24  ukupni
4199.
 07.05.2020.
  Četvrtak
10:34:05
13:18:38  ukupni
4198.
 05.05.2020.
  Utorak
19:24:21
39:09:44  ukupni
4197.
 04.05.2020.
  Ponedeljak
23:28:11
19:56:10  ukupni
4196.
 03.05.2020.
  Nedelja
20:42:58
26:45:13  ukupni
4195.
 02.05.2020.
  Subota
23:11:14
21:31:44  ukupni
4194.
 01.05.2020.
  Petak
21:29:06
25:42:08  ukupni
4193.
 30.04.2020.
  Četvrtak
19:05:36
26:23:30  ukupni
4192.
 29.04.2020.
  Sreda
20:59:01
22:06:35  ukupni
4191.
 28.04.2020.
  Utorak
20:03:21
24:55:40  ukupni
4190.
 27.04.2020.
  Ponedeljak
21:42:58
22:20:23  ukupni
4189.
 26.04.2020.
  Nedelja
21:41:35
24:01:23  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 23:12:47
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 21:07:32
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!