Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 23.01.2017.
  Ponedeljak
18:33:35
31:47:47  ukupni
2.
 20.01.2017.
  Petak
19:14:37
71:18:58  ukupni
3.
 17.01.2017.
  Utorak
19:36:35
71:38:02  ukupni
4.
 14.01.2017.
  Subota
12:42:54
78:53:41  ukupni
5.
 11.01.2017.
  Sreda
05:30:18
79:12:36  ukupni
6.
 09.01.2017.
  Ponedeljak
03:53:06
49:37:12  ukupni
7.
 08.01.2017.
  Nedelja
12:23:20
15:29:46  ukupni
8.
 06.01.2017.
  Petak
05:34:58
54:48:22  ukupni
9.
 03.01.2017.
  Utorak
06:29:57
71:05:01  ukupni
10.
 02.01.2017.
  Ponedeljak
20:06:14
10:23:43  ukupni
11.
 01.01.2017.
  Nedelja
13:42:40
30:23:34  ukupni
12.
 31.12.2016.
  Subota
17:57:42
19:44:58  ukupni
13.
 27.12.2016.
  Utorak
03:30:57
110:26:45  ukupni
14.
 24.12.2016.
  Subota
00:59:07
74:31:50  ukupni
15.
 21.12.2016.
  Sreda
03:37:12
69:21:55  ukupni
16.
 19.12.2016.
  Ponedeljak
15:04:04
36:33:08  ukupni
17.
 17.12.2016.
  Subota
04:18:30
58:45:34  ukupni
18.
 14.12.2016.
  Sreda
04:50:06
71:28:24  ukupni
19.
 12.12.2016.
  Ponedeljak
05:43:40
47:06:26  ukupni
20.
 10.12.2016.
  Subota
02:22:09
51:21:31  ukupni
21.
 07.12.2016.
  Sreda
17:44:11
56:37:58  ukupni
22.
 03.12.2016.
  Subota
09:01:03
104:43:08  ukupni
23.
 30.11.2016.
  Sreda
05:39:40
75:21:23  ukupni
24.
 23.11.2016.
  Sreda
04:11:03
169:28:37  ukupni
25.
 19.11.2016.
  Subota
07:02:16
93:08:47  ukupni
26.
 15.11.2016.
  Utorak
05:53:11
97:09:05  ukupni
27.
 12.11.2016.
  Subota
07:58:24
69:54:47  ukupni
28.
 08.11.2016.
  Utorak
04:57:13
99:01:11  ukupni
29.
 05.11.2016.
  Subota
07:34:19
69:22:54  ukupni
30.
 02.11.2016.
  Sreda
05:22:54
74:11:25  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 67:05:56
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 56:51:08
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!