Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 22.03.2017.
  Sreda
06:35:09
90:04:40  ukupni
2.
 19.03.2017.
  Nedelja
07:48:34
70:46:35  ukupni
3.
 16.03.2017.
  Četvrtak
06:25:22
73:23:12  ukupni
4.
 13.03.2017.
  Ponedeljak
04:27:52
73:57:30  ukupni
5.
 11.03.2017.
  Subota
06:50:11
45:37:41  ukupni
6.
 10.03.2017.
  Petak
05:21:25
25:28:46  ukupni
7.
 07.03.2017.
  Utorak
17:05:08
60:16:17  ukupni
8.
 07.03.2017.
  Utorak
09:03:51
08:01:17  ukupni
9.
 04.03.2017.
  Subota
12:15:55
68:47:56  ukupni
10.
 01.03.2017.
  Sreda
05:56:48
78:19:07  ukupni
11.
 26.02.2017.
  Nedelja
08:29:21
69:27:27  ukupni
12.
 22.02.2017.
  Sreda
05:40:48
98:48:33  ukupni
13.
 20.02.2017.
  Ponedeljak
08:47:52
44:52:56  ukupni
14.
 18.02.2017.
  Subota
22:47:49
34:00:03  ukupni
15.
 15.02.2017.
  Sreda
01:01:44
93:46:05  ukupni
16.
 11.02.2017.
  Subota
06:26:52
90:34:52  ukupni
17.
 08.02.2017.
  Sreda
05:36:29
72:50:23  ukupni
18.
 05.02.2017.
  Nedelja
10:29:47
67:06:42  ukupni
19.
 02.02.2017.
  Četvrtak
18:54:49
63:34:58  ukupni
20.
 27.01.2017.
  Petak
05:49:38
157:05:11  ukupni
21.
 23.01.2017.
  Ponedeljak
18:33:35
83:16:03  ukupni
22.
 20.01.2017.
  Petak
19:14:37
71:18:58  ukupni
23.
 17.01.2017.
  Utorak
19:36:35
71:38:02  ukupni
24.
 14.01.2017.
  Subota
12:42:54
78:53:41  ukupni
25.
 11.01.2017.
  Sreda
05:30:18
79:12:36  ukupni
26.
 09.01.2017.
  Ponedeljak
03:53:06
49:37:12  ukupni
27.
 08.01.2017.
  Nedelja
12:23:20
15:29:46  ukupni
28.
 06.01.2017.
  Petak
05:34:58
54:48:22  ukupni
29.
 03.01.2017.
  Utorak
06:29:57
71:05:01  ukupni
30.
 02.01.2017.
  Ponedeljak
20:06:14
10:23:43  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 65:45:07
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 62:47:48
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!