Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BROJ
OBRADE
DATUM OBRADE 
  DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEĐU DVE OBRADE
3976.
 17.08.2019.
  Subota
17:22:12
15:19:58  ukupni
3975.
 16.08.2019.
  Petak
18:08:11
23:14:01  ukupni
3974.
 15.08.2019.
  Četvrtak
18:45:31
23:22:40  ukupni
3973.
 14.08.2019.
  Sreda
22:06:30
20:39:01  ukupni
3972.
 13.08.2019.
  Utorak
18:05:46
28:00:44  ukupni
3971.
 13.08.2019.
  Utorak
06:15:13
11:50:33  ukupni
3970.
 11.08.2019.
  Nedelja
15:54:19
38:20:54  ukupni
3969.
 10.08.2019.
  Subota
18:32:56
21:21:23  ukupni
3968.
 09.08.2019.
  Petak
17:40:49
24:52:07  ukupni
3967.
 08.08.2019.
  Četvrtak
20:10:12
21:30:37  ukupni
3966.
 07.08.2019.
  Sreda
21:55:58
22:14:14  ukupni
3965.
 06.08.2019.
  Utorak
21:00:14
24:55:44  ukupni
3964.
 05.08.2019.
  Ponedeljak
22:41:28
22:18:46  ukupni
3963.
 04.08.2019.
  Nedelja
23:44:53
22:56:35  ukupni
3962.
 03.08.2019.
  Subota
17:45:33
29:59:20  ukupni
3961.
 02.08.2019.
  Petak
19:14:13
22:31:20  ukupni
3960.
 01.08.2019.
  Četvrtak
19:22:57
23:51:16  ukupni
3959.
 31.07.2019.
  Sreda
22:29:42
20:53:15  ukupni
3958.
 30.07.2019.
  Utorak
19:07:59
27:21:43  ukupni
3957.
 29.07.2019.
  Ponedeljak
20:34:28
22:33:31  ukupni
3956.
 28.07.2019.
  Nedelja
20:24:50
24:09:38  ukupni
3955.
 27.07.2019.
  Subota
20:13:29
24:11:21  ukupni
3954.
 26.07.2019.
  Petak
22:41:27
21:32:02  ukupni
3953.
 25.07.2019.
  Četvrtak
23:34:37
23:06:50  ukupni
3952.
 24.07.2019.
  Sreda
20:33:26
27:01:11  ukupni
3951.
 23.07.2019.
  Utorak
21:19:35
23:13:51  ukupni
3950.
 23.07.2019.
  Utorak
05:35:16
15:44:19  ukupni
3949.
 21.07.2019.
  Nedelja
07:35:45
45:59:31  ukupni
3948.
 18.07.2019.
  Četvrtak
21:47:55
57:47:50  ukupni
3947.
 18.07.2019.
  Četvrtak
05:15:52
16:32:03  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 24:54:52
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 22:58:15
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com

 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!