Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 19.08.2018.
  Nedelja
00:28:05
66:05:00  ukupni
2.
 14.08.2018.
  Utorak
22:24:09
98:03:56  ukupni
3.
 10.08.2018.
  Petak
22:33:33
95:50:36  ukupni
4.
 07.08.2018.
  Utorak
22:18:55
72:14:38  ukupni
5.
 04.08.2018.
  Subota
00:06:12
94:12:43  ukupni
6.
 29.07.2018.
  Nedelja
21:39:50
122:26:22  ukupni
7.
 24.07.2018.
  Utorak
23:34:44
118:05:06  ukupni
8.
 22.07.2018.
  Nedelja
22:02:54
49:31:50  ukupni
9.
 19.07.2018.
  Četvrtak
00:03:13
93:59:41  ukupni
10.
 16.07.2018.
  Ponedeljak
00:46:53
71:16:20  ukupni
11.
 13.07.2018.
  Petak
18:28:59
54:17:54  ukupni
12.
 10.07.2018.
  Utorak
20:52:09
69:36:50  ukupni
13.
 08.07.2018.
  Nedelja
21:45:20
47:06:49  ukupni
14.
 06.07.2018.
  Petak
20:13:06
49:32:14  ukupni
15.
 05.07.2018.
  Četvrtak
20:18:36
23:54:30  ukupni
16.
 04.07.2018.
  Sreda
21:07:20
23:11:16  ukupni
17.
 03.07.2018.
  Utorak
21:35:32
23:31:48  ukupni
18.
 02.07.2018.
  Ponedeljak
22:14:02
23:21:30  ukupni
19.
 01.07.2018.
  Nedelja
22:56:42
23:17:20  ukupni
20.
 01.07.2018.
  Nedelja
04:00:54
18:55:48  ukupni
21.
 30.06.2018.
  Subota
07:33:01
20:27:53  ukupni
22.
 29.06.2018.
  Petak
05:25:31
26:07:30  ukupni
23.
 28.06.2018.
  Četvrtak
08:09:12
21:16:19  ukupni
24.
 27.06.2018.
  Sreda
07:55:18
24:13:54  ukupni
25.
 26.06.2018.
  Utorak
05:21:59
26:33:19  ukupni
26.
 25.06.2018.
  Ponedeljak
06:18:26
23:03:33  ukupni
27.
 24.06.2018.
  Nedelja
08:58:06
21:20:20  ukupni
28.
 23.06.2018.
  Subota
09:50:22
23:07:44  ukupni
29.
 22.06.2018.
  Petak
04:57:43
28:52:39  ukupni
30.
 21.06.2018.
  Četvrtak
05:08:15
23:49:28  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 49:14:49
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 95:16:54
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!