Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 23.02.2018.
  Petak
05:37:56
09:52:30  ukupni
2.
 21.02.2018.
  Sreda
05:27:51
48:10:05  ukupni
3.
 15.02.2018.
  Četvrtak
05:35:32
143:52:19  ukupni
4.
 12.02.2018.
  Ponedeljak
05:23:27
72:12:05  ukupni
5.
 08.02.2018.
  Četvrtak
05:29:48
95:53:39  ukupni
6.
 05.02.2018.
  Ponedeljak
01:32:04
75:57:44  ukupni
7.
 03.02.2018.
  Subota
05:24:36
44:07:28  ukupni
8.
 01.02.2018.
  Četvrtak
00:08:19
53:16:17  ukupni
9.
 28.01.2018.
  Nedelja
05:38:09
90:30:10  ukupni
10.
 26.01.2018.
  Petak
06:01:48
47:36:21  ukupni
11.
 24.01.2018.
  Sreda
00:22:50
53:38:58  ukupni
12.
 22.01.2018.
  Ponedeljak
04:03:18
44:19:32  ukupni
13.
 20.01.2018.
  Subota
05:40:51
46:22:27  ukupni
14.
 19.01.2018.
  Petak
13:46:00
15:54:51  ukupni
15.
 16.01.2018.
  Utorak
22:50:37
62:55:23  ukupni
16.
 14.01.2018.
  Nedelja
03:05:29
67:45:08  ukupni
17.
 13.01.2018.
  Subota
10:21:51
16:43:38  ukupni
18.
 11.01.2018.
  Četvrtak
23:01:54
35:19:57  ukupni
19.
 09.01.2018.
  Utorak
23:16:05
47:45:49  ukupni
20.
 07.01.2018.
  Nedelja
22:03:20
49:12:45  ukupni
21.
 05.01.2018.
  Petak
20:33:30
49:29:50  ukupni
22.
 05.01.2018.
  Petak
05:23:59
15:09:31  ukupni
23.
 03.01.2018.
  Sreda
22:31:09
30:52:50  ukupni
24.
 02.01.2018.
  Utorak
22:33:53
23:57:16  ukupni
25.
 01.01.2018.
  Ponedeljak
22:07:18
24:26:35  ukupni
26.
 31.12.2017.
  Nedelja
19:07:53
26:59:25  ukupni
27.
 30.12.2017.
  Subota
22:08:55
20:58:58  ukupni
28.
 29.12.2017.
  Petak
20:47:51
25:21:04  ukupni
29.
 24.12.2017.
  Nedelja
12:01:33
128:46:18  ukupni
30.
 19.12.2017.
  Utorak
03:08:25
128:53:08  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 53:12:44
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 70:00:50
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!