Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 18.02.2017.
  Subota
22:47:49
30:10:07  ukupni
2.
 15.02.2017.
  Sreda
01:01:44
93:46:05  ukupni
3.
 11.02.2017.
  Subota
06:26:52
90:34:52  ukupni
4.
 08.02.2017.
  Sreda
05:36:29
72:50:23  ukupni
5.
 05.02.2017.
  Nedelja
10:29:47
67:06:42  ukupni
6.
 02.02.2017.
  Četvrtak
18:54:49
63:34:58  ukupni
7.
 27.01.2017.
  Petak
05:49:38
157:05:11  ukupni
8.
 23.01.2017.
  Ponedeljak
18:33:35
83:16:03  ukupni
9.
 20.01.2017.
  Petak
19:14:37
71:18:58  ukupni
10.
 17.01.2017.
  Utorak
19:36:35
71:38:02  ukupni
11.
 14.01.2017.
  Subota
12:42:54
78:53:41  ukupni
12.
 11.01.2017.
  Sreda
05:30:18
79:12:36  ukupni
13.
 09.01.2017.
  Ponedeljak
03:53:06
49:37:12  ukupni
14.
 08.01.2017.
  Nedelja
12:23:20
15:29:46  ukupni
15.
 06.01.2017.
  Petak
05:34:58
54:48:22  ukupni
16.
 03.01.2017.
  Utorak
06:29:57
71:05:01  ukupni
17.
 02.01.2017.
  Ponedeljak
20:06:14
10:23:43  ukupni
18.
 01.01.2017.
  Nedelja
13:42:40
30:23:34  ukupni
19.
 31.12.2016.
  Subota
17:57:42
19:44:58  ukupni
20.
 27.12.2016.
  Utorak
03:30:57
110:26:45  ukupni
21.
 24.12.2016.
  Subota
00:59:07
74:31:50  ukupni
22.
 21.12.2016.
  Sreda
03:37:12
69:21:55  ukupni
23.
 19.12.2016.
  Ponedeljak
15:04:04
36:33:08  ukupni
24.
 17.12.2016.
  Subota
04:18:30
58:45:34  ukupni
25.
 14.12.2016.
  Sreda
04:50:06
71:28:24  ukupni
26.
 12.12.2016.
  Ponedeljak
05:43:40
47:06:26  ukupni
27.
 10.12.2016.
  Subota
02:22:09
51:21:31  ukupni
28.
 07.12.2016.
  Sreda
17:44:11
56:37:58  ukupni
29.
 03.12.2016.
  Subota
09:01:03
104:43:08  ukupni
30.
 30.11.2016.
  Sreda
05:39:40
75:21:23  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 65:34:36
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 82:09:45
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!