Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 20.08.2017.
  Nedelja
09:50:56
41:40:43  ukupni
2.
 19.08.2017.
  Subota
00:38:33
33:12:23  ukupni
3.
 16.08.2017.
  Sreda
05:37:04
67:01:29  ukupni
4.
 14.08.2017.
  Ponedeljak
05:35:41
48:01:23  ukupni
5.
 13.08.2017.
  Nedelja
07:02:59
22:32:42  ukupni
6.
 12.08.2017.
  Subota
07:08:26
23:54:33  ukupni
7.
 09.08.2017.
  Sreda
06:01:03
73:07:23  ukupni
8.
 05.08.2017.
  Subota
08:09:10
93:51:53  ukupni
9.
 02.08.2017.
  Sreda
06:00:19
74:08:51  ukupni
10.
 30.07.2017.
  Nedelja
08:37:14
69:23:05  ukupni
11.
 29.07.2017.
  Subota
08:25:20
24:11:54  ukupni
12.
 26.07.2017.
  Sreda
05:50:15
74:35:05  ukupni
13.
 22.07.2017.
  Subota
07:49:32
94:00:43  ukupni
14.
 21.07.2017.
  Petak
10:14:05
21:35:27  ukupni
15.
 20.07.2017.
  Četvrtak
18:08:37
16:05:28  ukupni
16.
 18.07.2017.
  Utorak
06:25:19
59:43:18  ukupni
17.
 15.07.2017.
  Subota
07:29:09
70:56:10  ukupni
18.
 13.07.2017.
  Četvrtak
06:14:30
49:14:39  ukupni
19.
 11.07.2017.
  Utorak
05:51:10
48:23:20  ukupni
20.
 08.07.2017.
  Subota
09:42:31
68:08:39  ukupni
21.
 06.07.2017.
  Četvrtak
05:49:34
51:52:57  ukupni
22.
 04.07.2017.
  Utorak
06:19:42
47:29:52  ukupni
23.
 01.07.2017.
  Subota
08:00:10
70:19:32  ukupni
24.
 28.06.2017.
  Sreda
06:57:55
73:02:15  ukupni
25.
 26.06.2017.
  Ponedeljak
05:49:54
49:08:01  ukupni
26.
 21.06.2017.
  Sreda
06:00:48
119:49:06  ukupni
27.
 17.06.2017.
  Subota
13:13:09
88:47:39  ukupni
28.
 13.06.2017.
  Utorak
05:48:10
103:24:59  ukupni
29.
 10.06.2017.
  Subota
05:41:42
72:06:28  ukupni
30.
 07.06.2017.
  Sreda
05:53:23
71:48:19  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 60:43:16
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 44:12:56
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
Kliknite ovde za vise informacija!
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!