Koliko smo ažurni?
POGLEDAJTE NAŠ DNEVNIK OBRADE...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ovoj stranici su prikazani parametri za 30 zadnjih obrade Alexa rejtinga na našem sajtu. Kolona VREME OBRADE prikazuje vreme objavljivanja rezultata. Prvi podatak u koloni PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE praktično pokazuje trenutnu "starost" aktuelnih podataka. U tabeli se taj podatak ispisuje boldirano, crvenom ili zelenom bojom, u zavisnosti da li su podaci na sajtu stariji od 24 časa ili ne.

NAPOMENA: Nikada se sa sigurnošću ne može predvideti kada Alexa objavljuje rezultate rangiranja. Što se nas tiče, trudićemo se da objavljujemo nove rezultate rangiranja - minimalno jadanput nedeljno a nadamo se i češće. :)
 
 
DNEVNIK OBRADE ALEXA REJTINGA
BR.
DATUM OBRADE
DAN U NEDELJI
VREME OBRADE
PROTEKLO VREME IZMEDJU DVE OBRADE
1.
 26.04.2018.
  Četvrtak
01:57:16
07:14:10  ukupni
2.
 22.04.2018.
  Nedelja
23:11:39
74:45:37  ukupni
3.
 21.04.2018.
  Subota
22:44:55
24:26:44  ukupni
4.
 20.04.2018.
  Petak
05:30:35
41:14:20  ukupni
5.
 16.04.2018.
  Ponedeljak
05:38:52
95:51:43  ukupni
6.
 14.04.2018.
  Subota
06:42:09
46:56:43  ukupni
7.
 12.04.2018.
  Četvrtak
06:14:10
48:27:59  ukupni
8.
 09.04.2018.
  Ponedeljak
08:01:34
70:12:36  ukupni
9.
 07.04.2018.
  Subota
07:07:24
48:54:10  ukupni
10.
 05.04.2018.
  Četvrtak
23:22:08
31:45:16  ukupni
11.
 02.04.2018.
  Ponedeljak
22:04:11
73:17:57  ukupni
12.
 31.03.2018.
  Subota
21:13:12
48:50:59  ukupni
13.
 28.03.2018.
  Sreda
20:58:02
72:15:10  ukupni
14.
 23.03.2018.
  Petak
01:05:39
138:52:23  ukupni
15.
 18.03.2018.
  Nedelja
08:24:00
112:41:39  ukupni
16.
 16.03.2018.
  Petak
00:26:58
55:57:02  ukupni
17.
 14.03.2018.
  Sreda
06:05:04
42:21:54  ukupni
18.
 11.03.2018.
  Nedelja
08:29:52
69:35:12  ukupni
19.
 10.03.2018.
  Subota
07:27:58
25:01:54  ukupni
20.
 08.03.2018.
  Četvrtak
23:19:20
32:08:38  ukupni
21.
 04.03.2018.
  Nedelja
06:04:15
113:15:05  ukupni
22.
 03.03.2018.
  Subota
10:41:55
19:22:20  ukupni
23.
 01.03.2018.
  Četvrtak
06:15:28
52:26:27  ukupni
24.
 25.02.2018.
  Nedelja
08:59:27
93:16:01  ukupni
25.
 23.02.2018.
  Petak
05:37:56
51:21:31  ukupni
26.
 21.02.2018.
  Sreda
05:27:51
48:10:05  ukupni
27.
 15.02.2018.
  Četvrtak
05:35:32
143:52:19  ukupni
28.
 12.02.2018.
  Ponedeljak
05:23:27
72:12:05  ukupni
29.
 08.02.2018.
  Četvrtak
05:29:48
95:53:39  ukupni
30.
 05.02.2018.
  Ponedeljak
01:32:04
75:57:44  ukupni
Prosečno vreme IZMEDJU dve obrade za zadnjih 30 promena je 64:13:18
Za zadnjih sedam merenja, prosečno vreme između dve obrade je 48:25:19
 
 
 
 
 
 LEGENDA:
 
   
    dnevni Preuzet dnevni i nedeljni Alexa rejting
    ukupni Preuzet ukupni Alexa rejting
    uk+dn Preuzet dnevni, nedeljni i ukupni Alexa rejting
 
 
 
 
 
 Home 
 Alexa 
 Oglasi 
 
    Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 by RadanPro
   E-mail:
info@radanpro.com
 
http://www.radanpro.com/nkategorije_el.php
TOP 5 - LINKOVI SA TRENUTNO NAJVEĆIM BROJEM KLIKOVA! ZA OVE SAJTOVE OBEZBEDILI SMO DODATNU PROMOCIJU PREKO SERVISA (R)MONITOR!