http://www.radanpro.com/nkategorije_el.php

 
 
 
 
 
ODREDJIVANJE FAKTORA SLAGANJA NA OSNOVU USKLADJENOSTI BIORITAM - FUNKCIJA
 

Da li želite da vidite kako se slažete sa svojim bračnim drugom, sa svojom decom, sa svojim roditeljima ili sa kolegama na poslu? Možda se vaša deca stalno svadjaju a ne znate šta je uzrok? Nudimo Vam jedinstveno rešenje! Izračunajte sami faktore slaganja za osobe do kojih Vam je stalo! Dovoljno je da unesete datume rodjenja za osobu A i osobu B i kliknete na taster KOMPATIBILNOST. Nije bitno kojim redosledom unosite datume, odnosno nije bitno da li je osoba A mladja ili starija od osobe B. Kompatibilnost se sastoji od 3 komponente. Pogadjate, kao i kod bioritma, radi se o fizičkom, emocionalnom i intelektualnom slaganju. Naravno postoji i ukupno slaganje kao rezultat ove tri komponente. Kompatibilnost se izražava u procentima i uvek je ne-negativna veličina u opsegu od 0 do 100%. U slučaju da se radi o kompatibilnosti bračnih drugova bitne su sve tri komponente. U slučaju da se radi o sportistima koji su deo tima, bitni su faktori fizičkog i intelektualnog slaganja. Kod kolega na poslu, koji rade na zajedničkom projektu, najbitniji je faktor intelektualnog slaganja. Najlakše ćete sami protumačiti rezultate jer ćete znati o kojim osobama je reč. Imajte pri tome u vidu da se u matematičkom smislu ovde radi o savršeno tačnom proračunu. Ako verujete u postojanje bioritmova tada možete biti sigurni da su izračunati faktori kompatibilnosti tačni. I na kraju morate znati i sledeće. Prema onoj staroj narodnoj da ništa što je preterano ne valja, praksa je pokazala da je i ovde takav slučaj. Naime, nije poželjna ni ekstremno mala kompatibilnost kao ni ekstremno velika (naročito ne na emocionalnom planu). Ako su dve osobe u istom momentu lepo raspoložene to je u redu. Ali ako su obe osobe u istom momentu depresivne, ljute ili nervozne - eto odličnog povoda za svadju. Posmatrano sa tog aspekta, optimalna vrednost faktora emocionalnog slaganja iznosi od 45% do 95%. Slična situacija je i kod fizičkog i intelektualnog faktora slaganja. Napomenimo još i to da uneti datumi moraju biti u opsegu od 14.12.1901. god. do 19.01.2038. god. jer je to ograničenje koje nameće upotreba UNIX operativnog sistema na serveru gde se nalazi ova aplikacija.

 
Unesite datume u formatu DD.MM.GGGG. Primer (31.12.1982.)
 
Unesite datum rodjenja osobe A:
 
Unesite datum rodjenja osobe B: