Svjetlo za telefon


Primjena sklopa: Kada zazvoni telefon ovaj urađaj daje svjetlosnu indikaciju zvonjave (pali i gasi žarulju)

Opis rada sklopa: Istosmjerni napon sa telefonske linije se odvaja sa C1 tj. propušta se izmjenični koji se pojavljuje kada zvoni telefon. Optovezni element IC1 ima dijak te detektor prolaska kroz 0 za pogon trijaka. Kada svijetli LE-dioda u optokapleru dijak pokrene trijak te se pali žarulja L1.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
TLP3043 IC1 1  
1N4007 D1 1  
TIC226 D2 1  
Otpornici      
3,9k R1,R3 2  
360 R2 1  
39R R4 1  
Kondenzatori      
0,1u/400V C1 1  
0,01u/400V C2 1  
Ostalo      
Priključnice   6  
       

N - rad sa naponima opasnim po život!

Natrag na Sheme