Serijski komunikacijski sustav


Vrlo je sličan način rada između ovog sklopa i sklopa prikazanog pod Interni telefonski sustav samo što ovaj sklop umjesto releja koristi tranzistorske sklopke. Ovakvih se sklopova u seriju može spojiti beskonačno mnogo sa time da se svakome spajaju priključnice A na A, B na B i C na C. Na priključnice T1 i T2 se spaja bilo koji analogni telefonski urađaj. Pritiskom na S1 pozivaju se svi telefoni serijski spojeni.

Tablica elemenata

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
2N3636A Q1,Q2 2  
TIP3Q Q3 1  
2N3643 Q4 1  
Otpornici      
51R R1 1  
2,7K R2 1  
6,8K R3 1  
68R R4 1  
100K R5 1  
Kondnenzatori      
0,1u C1 1  
0,01u C2,C3 2  
Ostalo      
Sklopka S1 1  
Izvor napajanja 3V U 1  
Utikač za telefon   1  
Konektori   3  
    Ukupno